Algemene informatie

De verslagen van het grasbaanteam welke geplaatst zijn in het MON blad, kunt u terug vinden onder Foto’s – MON verslagen – jaartal.

Donateurschap

We hebben besloten de datum waarop men zich kan aanmelden als donateur van onze stichting te verruimen tot 01-07-21. Dit mbt het feit dat we zoals het nu lijkt toch nog enkele races dit jaar kunnen gaan organiseren met als aftrap zondag 11 juli te Yde de Punt.

Mocht je donateur willen worden dan graag €25,00 overmaken op rek nr

NL08RABO 0102 6738 29 tnv Classic 50cc grasbaanteam ovv donateur 2021, naam en adres.

Reglement

Het is belangrijk dat de renners op de hoogte zijn van de reglementen.

Lees ze voor de zekerheid nog eens door.

Download reglement