Beste Grasbaners, 18 november organiseren wij een einde seizoenavond                                                                                                                                                                                                                                bij Café Ensing te Peize, aanvang 17.00 uur.

Wij nodigen u, uw partner, monteur, helper en mede organisatoren graag uit voor deze avond.
Er wordt deze avond weer een heerlijk uitgebreid drie soorten stamppotbuffet geserveerd met spek, worst en bijlagen geserveerd.
U kunt zich opgeven voor deze avond via ons mail adres: classic50ccgrasbaanteam@gmail.com.
Graag wel even aangeven met hoeveel personen u komt.
Wilt u deelnemen aan het overheerlijke stamppotbuffet geef dit dan ook even door, tevens met hoeveel personen u hieraan wilt deelnemen.
De kosten van dit overheerlijke buffet zijn 14.00 Euro per persoon, graag overmaken op ons rekeningnummer NL08 RABO 0102 6738 29 onder vermelding van: je naam, aantal personen en einde seizoen 2017.
Het buffet zal vanaf 18.15 uur worden geserveerd.
Opgave en betaling indien u gebruik wilt maken van het stamppotbuffet graag voor 13 november.
Indien u geen gebruik wilt maken van het buffet is alleen een mailtje voldoende, ook dit graag voor 13 november.
Locatie; Cafe Ensing.
Adres: Hoofdstraat 52 Peize.
Aanvang 17.00 uur.
Wij hopen u te mogen begroeten op 18 november!!
Het bestuur;
Jan Wieldraaijer.
Klaas Poort.
Marian Oldenburger.
Herman Grote Bromhaar.
Albert Mensinga.
Evert Hofman.